בס"ד

 

הבט נער,

הכוכבים צוחקים

הושט יד, גע בצער

של שמחת החיים.

 

בשמיים

חמישה מיליונים

של פעמונים

כבשה אחת ושושנה

אחרי בלות

הייתה לה עדנה

אמור את השמות

הבט בתוכך.

 

נסיך קטן

גע באבק הכוכבים

ועוף על ענן

ילד שלי, אומרים

שהשירים עפים

ברוח,

כמו גם האהבה

כמו גם הכוח.

 

ושממון הישימון

מסביבנו לוהב

צחיח כואב

קטוף כוכב

הבט בנרות החצב,

שמאירים מצלילים חדשים,

שיצאו מלבך

ילד, נסיך - נגן את שירך

שיר של חיים ושמחה.