כֵּכָּד רֵיק בְּלֶב מִדְבָּר

, דַבָר אֵין בְּיַדוֹ לִמְנוֹעַ יֻבְשׁוֹ 

.זוּלָת צִיפִּייָה לְתוֹעֵה שְׁיִמְצַאֵנוֹ

תוֹעֵה שְׁיִמְצַאֶנוֹ, הַיַשִים לִבּוֹ

לְכַּד בּוֹדֵד?

וְאִם יַשִׂים לִבּוֹ,

הַלִבּוֹ יַשִׂים

לְמָלְאוֹ?

וְאִם שַׁנִים עַבָרוּ

נוֹאָשׁ הַכָּד, תְחוּשָׁת הַחֶסֵר דַעַכָה לָה

כְּצִיפוֹר שְׁחָלְמָה בְּבֹא הַחוֹרֵף

וּשַׁכֶחָה לַצֵאת לִנְדוֹד

וּשַׁכֶחָה שְׁשַׁכֶחָה

וְעַתָה, חַשַׁה שְׁמַשֶׁהוּ אֵינוֹ כַּשׁוּרָה

אָך אֵיְנָה יוֹדַעָת מָה.

בִּשְׁכוֹח חֵסְרוֹנוֹ,

הַיוֹכָל שֵׁאָר כּוֹחוֹ,

בְּעֵת קַרֵב תּוֹעֶה

לְהַשְׁמִיעַ קוֹל זֵעַקַתוֹ?

 

בֵּין כָּך וּבֵין כָּך,

בִּזְמָן כֻּלְשֵׁהוּ,

יַבוֹא הַגֶשֵׁם

בֹּא יַבוֹא,

כְּאַהוּב הַשָׁב לְאַהוּבַתוֹ

דַּבָר לֹא יַעָצְרֶהוּ

יִמָּלֵא הַכָּד

               וְיָרְווֶה עוֹלַמוֹ