עיר טמאה

,משכה את כולך

בחבלי קסמה האפל

זרועותיה  פרשה , היא

לקלוט את

.כשלון צעדייך

 מחוזות נידחים

סמטאות אפלות

ביקרת בכולן

והמה זוכרים

גם זוכרים

את פנייך

 זרה , נוכריה

מבוססת ימיה

מול מסך מרצד

החולפים לבלי שוב

הם ימייך

ושוב הסתיו

מושל בכיפה

ופורש אדרתו הרחומה

גם עלייך

וימים אחרים

עולים ונובעים

מציפים את כולך

בהמון געגועייך