רוח חובטת, ניפוץ של המים,                                               

ספינה ישנה גומעת רחוק                                                     

לא מנועה הדלק,                                                                

כנפות של שמיים                                                               

מפרש מתמלא ותורן יחרוק

                                                                                     

פזמון:

מחכה  לאיתות,                                                                 

הספינה משתוללת                                                          

מגדלאור על החוף הראה לי סימן

סתורת הגלים, רוח בך מתערטלת

מלחך העייף עוד נשאר נאמן

 

 


ספינה מתנדנדת, חותרת גלים

רוצים למושכיה אל בין המצולות

אך היא כמו נלחמת

וכך גם אני

ספינה קטנטנה היא בין כל הגדולות

 

שמש של בוקר האירי פניך,

ענן של סופה שכך, החלש

תפילת המלח, זקן וטוב העיניים

כמו נוצה מול הרוח ממשיך וגולש

 

פזמון: מחכה לאיתות...

 

רוח חובטת ניפוץ של המים

ספינה ישנה עוד גומעת מרחק

מלחך נאמן,

עוד טובות העיניים

בזהוב החופים נעצר ונצחק

 

 

 

 

עת בוקר, הבחינו עייני הטובות

 מתחת לתורן חרוט לו על עץ

 לב בתוכו אותיות שכתובות

 מלח ים אנגב ודמעה תנצנץ

 

 

פזמון:..