,שמיים כחולים
,ואדמה טחוחה
מצע ירוק
.מנוקד באדום

,צעדים איטיים
,גללי בהמות
,מבטים מרוחקים
.עמודי תפרחות


,ומשקפת
,ומגדיר ציפורים
ורכב מקרטע
.צולע בדרכים


.טיול