כשאני בישיבה , לומד משנה או דף גמרא שוכח מכל הטוב ומכל הרע תוהה, מתפכח ומסיק מסקנה חיים אנו בעולם שכולו רמייה אך כשאני נזכר בתכלית שהיא האמת האמיתית יודע אני בביטחון מלא אין עוד מלבדו בעולם הזה