בזרוח היום

בימות החמה

בחום הרושף

השרף בלהבה

והלהב נוצץ

נצוצות מתחברים

וחבר ומלך

מלכות שמים עולים

עלומי אור

מאירי עצלים

וצלם פניהם

פני תומים ואורים

 

וראה ויזרח