שלדג,

פתח פיו ושאג-

כשתחת נחירי הגג:

נטרף לו דג

 

על הר אבק,

תנהל הרוח מאבק-

אם רק:

יפגע ברק!

 

סלעי אצות,

אובדי עצות-

מחלקים שאלות:

                         מחליקות...

 

עיגולי גלים,

ממחזרים-

כמו הזמנים:

שמשתנים?