אבדתי את ביתי וכבודי

אבדתי את אשתי ומשפחתי

 

מכרתי את גופי ונשמתי

מכרתי את רוחי ואמונתי

 

ולמרות הכל נותרתי חסר כל

ונותר לי רק הדיכאון

 

גופי כואב וכולו דואב

משווע הוא לסוף שכולו טוב