העצים הם חלק ממעגל החיים. על כל עלה שנושר צומח חדש. עם כל עלה שנופל מתווספת לקרקע מחצלת זהב. ישנם עלים בצמרת נישאים ברב ראש ועטרת. וישנם עלים הקרובים לגזע. אך מה מופלאה היא דרך הטבע- לכל עלה יש מטרה. כל עלה שווה ערך לזה שלצידו. כל עלה הוא "אישיות" בפני עצמו. העלים הם כמו בני האדם, יש רגעים שבהם אנו עפים לשמים, ויש שלאדמה. יש עלים הדוהים עם הרוח, ויש הקבועים בתוך ענף בקרקע. הענפים הם כמונו, תמיד מטפסים מעלה ומתפרסים להמון כיוונים. הענפים הם כמו כל אחד מאיתנו, כל שנה מצמיחים מחדש עוד פירות ועלים. הענפים הם כמונו, תמיד מטפסים מעלה ומתפרסים להמון כיוונים. הענפים הם כמו כל אחד מאיתנו, כל שנה מצמיחים מחדש עוד פירות ועלים. הגזע הוא כמו כל אחד מאיתנו, מצד אחד מחובר לאדמה, ומהצד השני פונה מעלה, לשמיים. הגזע הוא יציב וקבוע, כל עוד לא תבוא רוח סערה. הגזע הוא כמו כל אחד מאיתנו, שמחפש נקודת אחיזה. השורשים הם כמו האדם, קבועים עמוק באדמה, ונושאים על גבם אחריות רבה. עם כל שנה שעוברת השורש גדל, אך לעולם, לעולם אינו נופל. וכזה הוא מעגל החיים, מתפקידו של כל עץ לעזור לא רק לעצמו אלא גם לאחרים- לפרפרים, לציפורים ולאלה שתחתיו נחים. כי זו המטרה של כל אחד מאיתנו, להוריש ולו לאדם אחד, חלק מהטוב שבנו.