ואהבת לרעך כמוך

אחד הנתיבים לאהוב

אחד את השני זה-להקשיב

אדם צריך לחנך עצמו

להקשבה יוצרת,חדישה

הקשבה אחד לשני זה אחד הצורות

היותר מהנות של מגע בין נשמות