לחייך, לאהוב, לא לחשוב, אסור לבכות, אסור לצעוק, צריך לשתוק ולחייך, תמיד לענות בחיוב כששואלים לשלומך, לעמוד זקוף, לא לקטר, גם אם כואב, לא לספר, גם אם קשה, להמשיך לחייך, גם אם עצוב, לא להראות, אנשים לא מתעסקים, עם אנשים עם בעיות. אל תראי את השחור שבפנים, אנשים לא מתקרבים לאנשים שחורים. אל תיראו מדוכאים, אנשים לא אוהבים אנשים עצובים. אנשים אוהבים אנשים צבועים, גם אם קשה וכואב מבפנים, שתמיד יהיה חיוך על הפנים, כי זה מה שהם אוהבים...