יימח שימם ושם זכרם

מעל האדמה העקובה מדם,בגללם

הם היו בצומת עומדים בשמחה

על האדמה הקדושה

עד שבאה המכונית ובצעה את התוכנית

לרצוח אותם על לא עוול בכפם

 

מיד כולם קפצו לצומת הם פרצו

כרוח סערה בעקבות המאורע

ושמו מחסומים לתפוס את המרצחים

המחבלים שרצחו את היהודים

 

נבכה עליהם המסכנים שלא חיים

אך נתפלל לעילוי נשמתם שתעלה למעלה

אל גן העדן ולא לגיהינום היום.