אני שכולי בך הייתי, רציתי את שכולך בך היית, בעצמך אני, כשורד אחר הציד רדפתי את, לא תתני אף מעט מכוחך בי, תחדרי אל תוכי אל הנפש בך, כברזל אי אפשר לחדור בי, מחשבות מקיימות את הפחד בך, לא יראו את פחדיך באור לי אין שום דרך אחרת ללכת לך יש עוד צל של ספק בדרכיך לי יש עוד כח לתת לך ממני לך אין רצון עוד, לקבלו אליך