איני יודע מה מלמדנו, היש חדש בעולם הזה? אין כאן דבר חוץ מאשר אני לא יודע מה. מה זה חשוב מה יש כאן? מה שחשוב זה מה שלא נותר בעולם. היש דבר ללא רבב? היש דבר מושלם? רק אחד ידע להשיב על כך: אלוקים אחד. מה הקשר בין מלפפון לזית; ובכלל מה זה קשר? יש קשר קר וישנו קשר חם, יש קשר של מה בכך וישנו קשר איכותי שאינו ניתק. טובים השנים מן האחד כי אם האחד יפול השנים יקימנו. אין כאן משמעות לשום דבר, הכל בליל דיבורים וקשקושים. העיור שומע מה שאדם רגיל אינו חש.