ואני כסוס דוהר

חש שכל כולי בפנים בוער

לעיתים קיץ ולעיתים רוח סערה

ואני שואל- איך זה יגמר, בטוב או רע?

לפעמים קל והדרך נוחה וקלילה

ופעמים, איזה יאוש, הדרך כה תלולה

הנה נראה כי כבר קרובה המטרה

ואני מאיץ את קצב הדהירה

אבל לא, טעיתי, והאכזבה אותי חונקת

ואני חש איך הדרך עלי צוחקת

אך אני יודע תמיד שמישהו מעלי שומר

וגם כשאני מועד- תמיד הוא עוזר

אז עכשיו, אין זמן, אני ממהר

צריך להמשיך קדימה

 !!ממש כסוס דוהר