בלי ניד עפעף

מחצת את ליבי

וכמו ירקת בפני להראות- איני זקוק לך

ולועג הוא לצוכי שלי- את זקוקה לי

וזו חולשתך

ואם אליך אבוא

חסד אני עושה עימך

כך אומר הוא בלי מילים

ואני הבנתי היטב גם ללא מילה

אז נישבעתי- אליו עוד לא אקרב

אך יודעת אני היטב

חיוך שובה 

ישיבני לסורי