בעזרת ה´ יתברך

 

נאזרתי בגבורת מרחביה

בין ברצון בין במזיד

העזתי להישיר מבט

מול נעם זיווך

 

הנה כחומר ביד היוצר

לעתים מסרב לשתף פעולה

מתרומם בעת שפלות

מתרחב בעת צמצום

כך אני לפניך

מכופפת גבולות

 

ורק מנסה.