מיטה, וקירות  מה לי מה לך

מה חסר,

מה יש

אדמה, מיטתי, גופתי

מה חסר

קירות, קיימים

ואיפה פתחי האוויר,

סתומים באדמה

נסתמו באבנים

ולי מיטתי

בה לשכב,

בה אסתובב, לנקודה