לא, כבר אי אפשר להכאיב לי
את כל מה שהיה בי כבר רוקנת
את כל החלומות הפורחים שלי
אתה הפכת לשלכת ולכפור
ואחרי כל זה אתה עוד רוצה אליי לחזור
לא, אין עוד מקום בשבילך בליבי
ליבי הוא לב אבן כעת
ודמעותי כקרח קופאות במקומן
עלית לי ביוקר
לא אוהב עוד אף-פעם
ומה שרק אוכל לחוש
היא אכזבה לעולם