הלוואי והיה כאן עוד בן אדם

שהוא כמוני. עוד אדם שהוא

 אני, שהיה חושב כמוני, מרגיש

כמוני, צוחק כמוני, כועס כמוני

נעלב כמוני.. ואז לא הייתי מרגישה

כל כך לבד...