בית א בדרכים לא סלולות אותי מובילה לאהבה. סורקת את כל הפינות, אולי נשארו רסיסים של תקוות. בית ב האהבה תאיר את ליבי אחרייך... כי אתה כל עולמי. מרגישה לבדי בלעדיך אתה החצי השני שלי פיזמון: אם האהבה כל כך חזקה היא תוביל אותי אלייך. עם באהבה הזאתי יש מכשולים. אנחנו נעבור כנגד כל הסיכויים. כי איתך רק תדע שאתה גורם לי לחייך שאני מולך בטוב ברע תמיד תומך.... האהבה היא כמו דבש היא מתוקה ואמיתית האהבה היא לפעמים מרה ועוקצנית. אם האהבה... סורקת את כל הפינות אולי נשארו רסיסים של תקוות