יש אגדה שמספרת, שאלוהים ברא את האדם ®עם ארבע ידיים ®ארבע רגליים ®שני ראשים ®ונשמה אחת ®יום אחד..עיצבן האדם את אלוהים, ®ואלוהים שלח עליו מכת ברק... ®שחצתה את האדם לשניים... ®וכיום..לכל אדם ®שתי רגליים ®שתי ידיים ®ראש אחד ®וחצי נשמה ®מאז.. ®כל בנאדם מחפש את חצי הנשמה שלו...