כי אלך בשדות עמק טל וצללים ואצעד אל חשכה. כי אשמע קולות רעמים רסיסי שברירים בשלוות-זעם ואדע נקמה. כי אראה אורו רם ונשבר אל סלע הרוך ואמצא נחמה.