כניפסי *

צר עולמי כעולם נמלה.

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה