גינטוש גילגול

אני לא חבר של אף אחד

מקום של כלום צפוף

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה