יקי טובאק

מכור להומור ומשתדל להכניס ממנו ליצירות שלי

חייל בובה

האגדה שלא סופרה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה