יקי טובאק

מכור להומור ומשתדל להכניס ממנו ליצירות שלי

חייל בובה

קצת בשר בדבש

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה