בלעדיך                              

בלעדיך עמד העולם

בלעדיך השתנה המצב

היית מפתח שפתח כל מנעול

היית המסטר ועכשיו הגן נעול

 

נסגרו שערי שמיים

הפסיק לרדת מים

נגעתי בשמיים דבר לא חסר

השמש זרחה חממה את העולם

הירח האיר הכל מסביב זרח

ובילעדיך הכל אבד

 

הכאב בתוכי שכן

העולם שזרח דעך

הלכת רחוק רחוק מכאן

ידי לא משגת לגעת בך

הגן נעול והכל אבוד

 

לא שמש לא ירח ולא אויר לנשימה

חסר בתוכי החמצן לנשימה

בלעדיך המשימה הסתימה

אבד לי המפתח לגן

הלכת ממני הלכת לאן