נשבעתי לך להיות מסורה,

 להיות שלך בטוב וברע,

להילחם באש ובמים,

לאהוב גם בשמים.

 

ואז קרתה טעות נוראית,

שפכת את דמך בתאונה קטלנית,

עלית לשמיים והשארת אותי לבד בנתיים.

 

כי את הבטחתי אני אקיים,

ואת שליחותי על האדמה בזאת אסיים.

קרדיט לחברה שלי ורד שכתבנו את זה ביחד.