היא באה אלי כמו סערה

ראיתי אותה היא הייתה כל כך יפה

היא הסתכלה עלי ואני עליה

ידענו שזה זה חייכנו לנו חיוך מתוח

והפלגנו לנו בגלי האהבה