הוא זעק, ורקע אדונו, נטש אותו עומד מול שממה חסרת כל חסרת כקול מי ישמע ? מה ומי יובילוהו. מושיט יד אך היד נעלמה. סופו קרב.