חיי בלי אהבתך הם דרך שמובילה אל הלא נודע זיכרון מהעבר, מציאות או אגדה. חיי בלי אהבתך משמע להיות מאוהבת ושבורה חיי בלי אהבתך הם סירה בלב הים בלי נמל ובלי אשליה. חיי בלי אהבתך הם פחד הנובע מבדידותי בתוך הדממה של הנצח בין קירות ביתי כמו נשמה שלא מוצאת את מקומה. והרצון לשוב לראות את פניו של אהובה. חיי בלי אהבתך הם כמו חיבוק שלא אשוב לחוש הם כמו לבי שבלעדיך מרגיש כל כך נטוש. אולי זו הבדידות של לא להיות לידך כי אני כבר לא רוצה שום דבר רק את אהבתך. חיי בלי אהבתך הם מבוך שאין לו פיתרון הם חיים בלי משמעות, בלי יתרון חיי בלי אהבתך הם האור שנכבה כנגד עיניי הם החיוך שבלעדיך לא תראה שוב על שפתיי חיי בלי אהבתך הם הכאב הם הדמעות שבלעדיך רק שתדע לא יפסיקו לזרום בשכבות הדקות. חיי בלי אהבתך הם לא שווים בלי ציפייה לנשיקה ממך הם פשוט לנצח לאהוב אותך. חיי בלי אהבתך כמו הענן השט במרומים בודד מאוד כמו הנחל הלא חדל על גדותיו לעלות. חיי בלי אהבתך הם לא לשמוע יותר את המילה- אוהב זה פשוט לשקוע יותר ויותר בתוך הכאב.