לגרד נעליים
לכוון תפוח
לרסק ברכיים
להביט ברוח

לוותר לנוצה
להרגיע ביצה
לשרוק לזריחה
ולתמצת כריכה

כרבע שעה על חום נמוכה
ואם גם אפשר
להוסיף ברכה

ואז
למצוץ נסיכה
להרביע גיחה
לשחרר נסיחה
ו-חה חה חה

נ.מיסק