שורשי השטנה מפושטים, לופתים
משפילים מבטי, שומטים איברי
מרפים שליטתי, אלימים מטיחים