איה אתה אביר בלבן
הבטחתה לפני שנים רבות
לפתוח את דלתי הנעולה
הנני נמצאת על מגדל השן
וליבי נעול ולא לאחר

דמותך כה זרה ונדמה רחוקה אני עדיין ממתינה
הצפייה כה קשה
אני עדיין ממתינה עם תקווה גדולה
הבדידות הורסת והצפייה 
באי ודאות שוחקת
חולמת כי תופיעה מולי. שעוני מתקתק
לפעמים בלילות שומעת את פסיעות סוסך ומדמינת את גלימתך שמתנופפת ברוח החמה
בעורי מאוד קרה
ועצוב לי נורא
רואה את דמותך בתוך צבע ענבר
גופי ניצת ועימה התקווה
הערפל שוב עולה רואה זאת מאשנבי שהוא צוהר לעולמך
נושא תפילה ומחילה על שאינך מגיע
דמעתי זולגת ונושרת חלפו עונות רבות
גופי נמק וצמק
הצפייה חלפה
דפיקות לבי אינם נשמעות בגופי
האביר פסח על אהבתי
חייתי בעולם של אשליות 
הוא אבירי הפתיעני ואקום לתחייה
נאמנותי עלתה במותי.