למה עזבת אותי?

למה עשית את הצעד הזה?

למה נטית שמאלה?

למה לא נשארת במרכז?

למה איכזבת אותי?

למה שברת את לבי?

למה גרמת לי לחשוב להתאבד?

למה ?

ואני שואל את עצמי למה?

את יודעת למה?

למה נשברת ציפורן!