החומה עוטפת, סוגרת ומסוגרת.
אנשים מתקרבים מנסים לגעת,
.אולי חושבים שהצליחו לגעת, אבל הם לא יודעים-

ככל שהם מתקרבים החומה מתחזקת.
האנשים מתמלאים במסתוריות
מתמלאים סקרנות
אך החומה, מתעצמת ומתחזקת.
סגורה ומסוגרת...
אנשים מושיטים ידיים אך גורמים לי לשקוע.
אני נופלת עמוק עמוק וכל זה בגלל העזרה..
אז אני לא זקוקה לעזרה.
אני יכולה לבד
ואם אשקע, תזכרו שאהבתי אתכם