יוצאים האשה והאיש מנקודת סוד פנימיותם להיות איש לחוד ואישה לחוד, להיות שניים שבחוץ שניים שלעולם יהיו שניים ולעולם ייכספו לשוב פנימה למקור מחצבם שאיננו. להיות כוספים למקום שאיננו -- בנמצא זהו גורלם. לכסוף אליו ולגלותו עוד קליפה בו ועוד עולם, אך לעולם לא להגיע לעצם הסוד הנעלם. להיות תמיד יוצרים עולמות שאינם לעשותם ישנם ולגלות עוד ועוד את הסוד הנעלם שלא יתגלה עוד לעולם. למות עוד ועוד ולגלות שכל מוות איננו אלא לידה מחדש, למות עוד ועוד ולגלות שבעצם לא מתתי, שאני עוד קיים, ישנו ולא באין הנעלם, למות עד תום להיכלות עד כיליון... וכיצד אמות בלי עוד? כיצד אגלה את הסוד שלעולם לא יראה? כיצד אהיה בו בלי עוד להיות? אהיה אי שם בעתידי הנעלם אהיה שם במקום הנעלם בעתיד שלעולם לא יבוא במקום שלעולם בו לא אבוא יודע אני זאת בוודאות שם אהיה כי שם הייתי ואהיה אשר אהיה משם-באמת-מעולם לא יצאתי כי אני-הוא המקום שממנו באתי הוא שיהיה הוא גם היה והווה הוא ה'הויה' שאין עוד מלבדה הוא האיש ואני לו האישה שתהיה לו לעטרת בעלה.