מגונה התנהגותך

מגוננת על ניגוניך

נגדם

מוקדם מדי

בעת דמדומים

כשדם נזל מהורידים