זאק פרו

מיי ניים איז זאק, פרו זאק. נחש אימפריאליסטי מרושע הדוגל במלחמת עולם שלישית וקקפוניה קוסמית.

דבר הנחש האימפריאליסטי

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה