הייתי כחולם .

מאמין נלהב בקיומם של חייזרים.

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה