[קבלו עובדה]
הקונגרס הציוני הראשון: בזל א'-ג' באלול, תרנ"ז
[הסתר תגובות]