והנה עוד סיפור של אהבה נכזבת

שוב מישהו שבר למישהי את הלב

היא רק לא היתה סתם ילדה זוהרת

היא היתה כל עולמו-שלה.

הוא הביא אותה לעולם מזרעו שזרע בה

הוא הפיח בה חיים כשמת

הוא אהב אותה אהבה שהיא לא נצח

וגרם לה לראות איך החיים באמת

הוא אמר לה אני איתך תמיד

הוא שיקר לה

הוא שיקר לה

רגשות שהוא מכר לה 

הוא שיקר לה

הוא שיקר לה

הוא מעולם לא אהב ולא היה שלה

וחתמנו על חוזה ללא חתימה

והקפאתי את דמעותיי כמו סכינים

ושכבתי כמו בובה שאין לה צבע

ואהבתי כאביי כמו אהובי.